Historie Českých madrigalistů

Vokální soubor Čeští madrigalisté byl založen v roce 1929 s původním názvem Pražské pěvecké sdružení. V roce 1935 obdržel soubor čestný titul Litterati cantores Universitatis Carolinae Pragensis, v překladu Učení pěvci pražské University Karlovy. Zakladalelem souboru a jeho prvním uměleckým vedoucím byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Podařilo se mu postupně stabilizovat složení souboru na dnešních 16-18 členů a ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. Kmenový repertoár tak vzrostl ze 170 převzatých skladeb na téměř 500.

V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a, jak je často nazýván, "posledního žijícího barokního skladatele v Čechách". Nově uvádí skladby, které dlouhý čas odpočívaly v prachu historických archivů, avšak při svých novodobých premiérách dokazují, že síla jejich umělecké a kompoziční úrovně dokáže oslovit i dnešní posluchače.

V roce 2012 převzala vedení souboru profesionální hobojistka a dirigentka Veronika Hádková.

Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty, s rozhlasem a televizí. Uskutečnil rovněž řadu zahraničních zájezdů – do Rakouska, Německa, Holandska, Belgie či Finska. V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté ve spolupráci s Pražským komorním orchestrem svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty a do dnešního dne dalších devět: Pocta sv. Janu Nepomuckému, Duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Zpěvy literátských bratrstev, Poklady vánoční hudby, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, Stabat Mater, Vánoční koncert, Poslední Mistr barokní Prahy, Missa barokiana.

Aktivní členové Českých madrigalistů

Dirigent:Mgr. Veronika Hádková   
     
Soprano:Veronika Fimbingerová Alto:Ivana Buďárková
 (MUDr. Helena Kachlíková)  PhDr. Alena Prouzová
 Mgr. Marie Mlejnková  MUDr. Irena Sobotková
 Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.  
 Marcela Špačková  
     
Tenor:Martin Frei Bas:Vít Frei
 Doc. Ing. Karel Kolář, CSc.  Prof. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.
 Tomáš Rus  
 Mgr. Alexander Slávik, Ph.D.  
 

Minulí členové Českých madrigalistů

Dirigenti:Bohumil Špidra, Stanislav Štipl, Václav Dvořák, Mgr. František Xaver Thuri, Vladimír Roubal
Soprano:Mgr. Vlasta Beščecová, Eva Geyerová, Veronika Kalivodová, Miroslava Plecitá, Vlasta Prischingová, Magda Prokopová, Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Alto:Barbora Mechúrová, Marika Pečená, Alena Svobodová, Jaroslava Šmídová, RNDr. Hana Tillmanová, Alena Veverková
Tenor:Ing. Jiří Kopečný, Ph.D., Jan Křížek, Bc. Václav Mašek, Ondřej Rus, Jan Šobáň, Josef Vlasák
Bas:Mgr. Miroslav Beščec, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., MUDr. Vojtěch Petr, Ing. Ladislav Pícha, Václav Šobáň, Mgr. Pavel Krč